Il’ sam poš'o, il’ sam doš'o

Kondukter u vozu traži karte na pregled.
Jedan putnik malo više potegao, prebire džepove, pa prtljag, svegunđajući:
-Ma gdje sam te stavio?
Kondukter čeka strpljivo pa reče:
-Dobro, dobro, vjerujem vam da ste kupili kartu!
Putnik odgovara:
-Ma nije stvar u tome jesam li je kupio, nego bez karte ne znam, kud sam pošao!

Komentariši