Mostarom, nekad i sad: Jubilarna škola

U Mostaru je 1900. godine svečano predata na upotrebu novoizgrađena zgrada škole, koja je tada dobila ime Jubilarna, kasnije, poznata kao stara Gimnazija, Treća osnovna, a danas Vijećnica.

  •  

Pred kraj 19. vijeka, pojačao je priljev učenika u školu na Musali (današnja Muzička škola), u kojoj su tada bile smještene osnovna i trgovačka škola. Kako bi se ova rasteretila, odlučeno je da se izgradi još jedna osnovna škola. Te 1899. godine se obilježavala pedeseta godišnjica vladavine cara Franje Josipa I., pa je Zemaljska vlada tražila od mostarske Opštine da se taj jubilej i prigodno obilježi. Stoga je odlučeno da škola, koja se treba graditi, nosi naziv „Jubilarna“.

Međutim, ostalo je otvoreno pitanje lokacije gradnje. Prvi izbor je bio plac preko puta Gimnazije (mjesto gdje je 1960.ih izgrađena zgrada Privredne banke), a, iako je cijeli taj prostor još bio pust i neizgrađen, vlasnik zemljišta Vakuf uložio je protest, navodeći činjenicu da je ranije tu bio Lakišića harem, te da je neprimjereno za školu da bude na takvom mjestu. Zemaljska vlada se složila s primjedbom Vakufa, te je unaprijed odobrivši 30.000 forinti, naložila Opštini da pronađe odgovarajuću zamjenu lokacije. Opština je predložila dva zemljišta: zemljište u vlasništvu Mujage Komadine, koje je bilo južno od već izgrađene Gimnazije ili ono u vlasništvu Salihage Makeljića, koje je bilo istočno od Mujaginog, preko puta željezničke pruge na mjestu zvanom Mukoša. Premda je Mujagino zemljište procijenjeno kao skuplje, konačan odabir je pao baš na njegovo.

Pred kraj te godine je postavljen

kamen temeljac s prigodnom poveljom, ali jete iste noći povelja ukradena skupa s određenom količinom novca ostavljenom, takođe, kao uspomena na početak gradnje. Iako je raspisana nagrada od 50 forinti za rješenje ove krađe, lopov nikad nije pronađen. Uprkos početnim poteškoćama, gradnja je nastavljena i već u avgustu 1900. godine Jubilarna osnovna škola je svečano otvorena.

Ovo ime je škola imala sve do završetka Prvog svjetskog rata, nakon kojega je ime promijenjeno u škola Kraljice Marije. Nakon Drugog svjetskog rata, jedno vrijeme je tu bio smješten i Đački dom, a nakon toga nosi naziv Treća osnovna škola, pa osnovna škola Hamza Humo. Jedno vrijeme je u njoj bila smještena i Gimnazija, a u najnovije vrijeme smo svjedoci prenamjene zgrade u Gradsku vijećnicu.

Braco Čampara / Tibor Vrančić / Smail Špago

novasloboda.ba

Komentariši