Crni petak i velika ekonomska kriza iz 1929. godine

…prije 85 godina…

Velika ekonomska kriza ili Velika depresija nazivi su teškog sloma cijelih nacionalnih ekonomija u svim važnijim industrijskim državama koja je počela 1929. a ogledala se, između ostalog, slomom cijelog niza privrednih subjekata, masovnom nezaposlenošću i deflacijom. Pojavljivanja krize u isto vrijeme u raznim područjima nacionalne ekonomije bila je pospješeno naraslom međusobnom prepletenošću pojedinih dijelova ekonomije kao i ekonomija raznih država te povezanošću financijskih tokova odnosno naraslom pokretljivošću kapitala, ali i nepostojanjem određenih elemenata reguliranja tržišta koji se danas podrazumijevaju. Svjetska ekonomska kriza prekinula je tzv. “zlatne dvadesete godine”.

Počela je prodaja svih dionica na američkoj berzi na Wall Streetu u New Yorku. Berza je slom doživjela na tzv. crni petak 25. oktobra 1929. godine. Svijet time upada u veliku ekonomsku krizu koja je trajala od 1929. do 1933. godine. Nakon industrijske revolucije svijet je postao jedna velika gospodarska cjelina i poremećaji koji su se dogodili u jednoj zemlji odmah su se odrazili i u drugim zemljama.

Američki kapital plasiran u drugim zemljama gasi i to dovodi do nezaposlenosti u tim zemljama. Javljaju se zastoji u proizvodnji i bankroti brojnih preduzeća u svim zemljama. Činilo se da je kapitalizam doživio svoj kraj. Zavladala je velika nezaposlenost i počela su snažna revolucionarna kretanja.

Jedina država koja nije osjetila gospodarsku krizu bio je Sovjetski Savez. U Sovjetskom Savezu je krenula prva petoljetka – počelo je planska ekonomija. Intelektualci su vidjeli propast i slom u kapitalističkim zemljama i uspon Sovjetskog Saveza. To je dovelo do uključenja brojnih intelektualaca u komunističke partije.

U svim zemljama počinje borba protiv krize. Glavni problem je nezaposlenost. Iz krize su najbrže izlazile one zemlje koje su bile ekonomski najjače, a najduže su na oporavak morale öekati nerazvijene zemlje.

1932. godine na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama pobijedio je demokratski kandidat Franklin Roosevelt, koji je predložio plan za izlazak i krize „New Deal“. Taj plan predstavlja čitav niz mjera za izlazak iz krize.

Prva briga je kako zbrinuti 11 miliona nezaposlenih. Država počinje organizirati javne radove. Grade se objekti potrebni cijelom građanstvu. Država u početku nije imala novca da bi platila radnike, ali zato im je osigurala smještaj, hranu, odjeću, alate. U gradovima su prestale demonstracije. Država je poticala proizvodnju hrane i odjeće za radnike. Bilo je uvedeno obavezno zdravstveno, socijalno i mirovinsko osiguranje, propisivala se visina plaće.

Druga mjera koju je Roosevelt proveo bile su mjere štednje. Da bi dio novca ostajao u državnoj blagajni, smanjio je plaće sebi i svima koji rade u državnoj upravi. Tako se polako punila državna blagajna.

Uskoro je došlo i do inflacije. Štampalo se više novca nego što je bilo zlata u narodnoj banci. Zato se smanjuje vrijednost novca. Roosevelt umjesto zlata uvodi srebrenu podlogu za dolar. Srebra ima puno više nego zlata i sada je moguće štampati veće količine novca. time se izbjegava kvarenje novca i inflacija.

Pomoću svih tih mjera, država je napunila državnu blagajnu i taj novac usmjeravala u oživljavanje ekonomije. Preko kredita se potiče proizvodnja. Država poduzetnicima nudi kredite. Do tih kredita može doći svatko, i farmeri i vlasnici trustova.

Kredit se dobiva pod uslovima: država svakom proizvođaču određuje što će proizvoditi, po kojoj će cijeni prodavati svoje proizvode, gdje i kolika će biti plaća zaposlenika. Na taj način država postaje poduzetnik, a krediti su poslužili za kontrolu nad proizvodnjom. To je bila neka vrsta planskog gospodarstva po kojem je nemoguće da se više ikad dogodi kriza jer ne može doći do krize hiperprodukcije.

Sve države počele su na razne načine voditi kontrolu nad proizvodnjom. Pojavio se državni kapitalizam. Država postaje poduzetnik i preuzima na sebe ekonomsku ulogu.

1933. godine u Sjedinjenim Američkim Državama više nema krize.

(wikipedia, blogovi)

Komentariši