Tamo gdje živimo: Markthal u Rotterdamu

U Rotterdamu, Holandija, prije izvjesnog vremena, u prisustvu kraljice Maxime, na upotrebu je predat spektakularni objekat „Markthal“, ili zatvorena pijaca. Objekat koji će, kako kažu, doprinijeti renesansi ovog grada.

Grandiozni objekat, visok 40, širok 70, a dug 114 metara, zauzeo je posljednju slobodnu površinu u gradu. Markthale su, inače, bile tipične građevine tokom 19. vijeka, a evo, nakon duže pauze, negdje se grade ponovo, na radost mnogih. Površina na kojoj je objekat napravljen, ostala je slobodna prije skoro četvrt vijeka, kad je srušen jedan željeznički vijadukt, a pruga položena u tunel ispod zemlje. Na tom prostoru, vremenom je nastala pijaca, na kojoj su stanovnici Rotterdama vrlo rado kupovali. Pijaca je radila samo jedan dan u sedmici, a vremenom se razvila ideja da se na ovom mjestu napravi pijaca koja bi bila otvorena tokom čitave sedmice. Ali, pod uslovom, i prema javnom raspoloženju, da to ne bude hala koja bi se nakon završetka radnog vremena zatvarala. Nešto tako nije dolazilo u obzir.

Tako je nastao današnji „Markthal“, dijelom pijaca, sa 4.000 kvadratnih metara površine, sa 96 stalnih štandova, a dijelom poslovno-stambeni objekat sa 228 stanova, u oba krila objekta, i na svodu objekta, od toga 126 apartmana u privatnom vlasništvu, a preostali su izdati pod kiriju mnogo prije završetka gradnje.

Ono što razlikuje ovu halu od ostalih sličnih, koje najčešće imaju stakleni krov, je da su oba krila objekta spojena svodom. Prednji i stražnji otvori objekta zaštićeni su staklom, kako bi se spriječili naleti vjetra i kiše. Površina svoda i zidovi ovog 40 metara viskog objekta su u međuvremenu postali „platno“, na kome se slike projiciraju putem kompjutera. Posjetioci imaju utisak da sa neba pada kiša sveg mogućeg voća i povrća na svijetu. Ogromne jagode, grožđe, ili mahune, sve se to širi iz sredine, prelazeći preko zidova sa strane, a ponekad
prolijeću leptiri, pčele, ili zagmiže neka gusjenica. Sve u šarenim, radosnim, ljetnim bojama.

Na dan otvaranja, štandovi su bili prepuni najfinijih vrsta voća i povrća, sa morem cvijeća, brdima voća, mameći posjetioce na kupovinu. A za svaki slučaj, u podrumu objekta, pored ogromnog parkinga, smješten je i jednan klasični supermarket. Gradnja ovog objekta uklopila se u ideju da se u grad vrati srednja klasa građana. Obnovom, novom gradnjom Markthala i novim uslovima života, postavljen je završni kamen renesansi ovog grada.

A već to je bio dovoljan razlog da se kraljica odazove ceremoniji otvaranja.

Smail Špago
novasloboda.ba

Komentariši