Od treći put vodopad

Vodopad je, kao što je poznato, mjesto na kome vodotok, kad naiđe na liticu, pada okomito naniže. Svaka voda koja teče sama pronalazi svoj najbrži i najlakši put prema dole. Hiljadama godina, vodotoci su u stijenama vajali i dubili kanjone, a na pogodnim mjestima skakali dole, pa čak i ako taj skok naniže iznosi i više od stotinu metara.
Rijeka Jökulsa a Fjöllum, na sjeveroistoku Islanda, u tom pogledu je potpuno drugačija. Kako su to pokazala istraživanja, ova rijeka je trebala čak tri pokušaja, u toku svog postojanja, dok nije nadošla na sadašnji tok, i formirala 54 metra visoki vodopad Dettifos-Watterfall, onakav kakav ga možemo vidjeti na današnjim fotografijama.
Po rezultatima istraživanja i tragovima vidljivim na licu mjesta, stručnjaci zaključuju da je rijeka mjenjala svoj tok tri puta do sada, i to, prije 9 hiljada, pa 5 hiljada, i konačno, prije 2 hiljade godina, kada je vodena masa u samo nekoliko dana izdubila kanjon između vulkanskih stijena. Sve ovo izvještava zajednički Njemačko-Britanski geološki tim u stručnom časopisu
„Procedings of the National Academies of Sciences” (online).
Poplava je bila tako jaka da je vodena masa nosila čitave kamene litice. Naučnici nisu mogli doći do dokaza da je do oštećenja bazalnih kamenih litica došlo tokom normalnih procesa erozije u prirodi u poslijednjih 2 hiljade godina, kroz sasvim normalne vodene poplave, koje se dešavaju tokom svake godine, u vrijeme topljenja glečara.
Naučnici čak smatraju da je do promjena izgleda prirode i okoline i na mnogim drugim mjestima u svijetu, takođe, došlo zbog sličnih dramatičnih događanja u prirodi.
(izvor:sdz)
Priredio: Smail Špago

Komentariši