Iz dokumentacije CIDOM: Električna centrala 1913.

Električna centrala 1913. Elektrizitätwerk.

Među Mostarcima poznata kao Munjara, u nekadašnjoj Crkvenoj ulici.

Priredili: Ismail Braco Čampara / Tibor Vrančić / Smail Špago

Komentariši