Kultura sjećanja – Stara opera u Kölnu

Fotografije Stare opere u Kelnu potiču iz zbirke Stefana Asta. Fondacija Bilderbuch Köln je negative i fotografije ovog objekta restaurirala, digitalizirala i djelimično doradila.
Stara opera u Kölnu izgrađena je 1902 godine prema projektu arhitekte Carla Moritza (1863-1944). Restoran u zgradi opere, koji se nalazio sa desne strane objekta, kasnije je dograđen i dopunjen jednom modernom terasom. Čitav ovaj kompleks je na kraju Drugog svjetskog rata razoren tokom bombardovanja. Bio je toliko oštećen i razoren, da se jedino uz enormno visoke troškove mogao obnoviti onakav kakav je bio. Gradsko vijeće je 1952. godine sa dva gasa više, donijelo odluku da se čitav ovaj kompleks sravni sa zemljom. Nakon toga izgrađena je novaa zgrada opere, na drugom mjestu, na Offenbachplatzu.
Iz istorijata gradnje: U maju 1898. godine gradski vjećnici su donijeli odluku da se u Kölnu izgradi jedan reprezentativni objekat Opere, na Habsburgringu. Do tada je opera dijelila jedan prostor sa Operetom i Pozorištem, u Glockengasse.
U početku su u novosagrađenoj Operi izvođene i pozorišne predstave, i to je trajalo do 1905. godine. Tada je za pozorište grad pronašo drugo reješenje. Zgrada Opere je inače građena između 1900. i 1902. godine. Sa tadašnjih 1800 sjedišta bila je najveća u Njemačkoj.
Objekat sa pet spratova bio je obojen svijetlim tonovima i ukrašen alegorijskim nakitom.
U vrijeme Nacionalzma neki dijelovi enterijera su “prilagođavani”, a neki nepovratno odstranjeni, jer su Nacisti u tom objektu vidjeli tragove Jevrejskog zanatstva.
Planovi o izgradnji nove opere napravljeni 1954. godine, dvije godine nakon odluke u rušenju ruševina.Opera je inače potupno srušena 1958. godine.
Opera u Kölnu, u ono vrijeme bila je znak raspoznavanja “Moderne”.
U narodu su je zvali “Indijski spomenik”.
O tome svjedoče sačuvane fotografije iz pomenute zbirke.

(fotosi:bilderbuch-köln)

(spagos)

Komentariši