Tipično Mostarski

Bolje trčat’ u Sjevernom, nego ležat’ u Južnom!

Sjeverni i Južni su skraćenice od naziva nekadašnjih vojnih kasarni, logora, još od doba AU, pa sve do rata 92-95. Nakon rata u objektima Sjevernog logora su smješteni fakulteti Univerziteta Džemal Bijedić, kao i brojne ustnove, ali i sportski objektii i tereni.
(Odatle ono: bolje trčat’ u sjevernom…)
U objektima Južnog logora su smješteni objekti Medicinskog centra Dr Safet Mujić, sa brojnim bolničkim kapacitetima.
(Odatle ono…nego ležat’ i južnom!)

Komentariši