…njedra Neretve…

A njedra ima i Neretva, opisana u pjesmi Skakač, Zdenka Boškovića

SKAKAČ
Pamti svaki od raje, da ne gazi mrave,
Da ne ruši gnijezdo laste ,
Da se pasa u Neretvi vira
I da ne da na se,
niko da ga dira…
I raste žgoljo od ćupice do laste
od pećine do mjesečeva luka
i rebra mu počnu pera da krase
veća od straha, put neba da prahne.
I čekaju spremna njedra njena,
ruke Neretve majke da zagrle Božji dar
Prasnu radosna ona u hiljadu kapi
Slavi tvojoj, što nikad da lapi.
Svim onim koji su imali kuraži i ljubavi da skoče sa Starog Mosta
Zdenko Boskovic,
Roggel, juli,04.2012

Komentariši