Most, a voda iznad i ispod, o čuda!

Most, a voda iznad i ispod, o čuda!

Mostar… poezija iz 17 vijeka ….

Čini se da je usred tekućice srebreni luk svezao

Kule dvije, kao dvije kandže je podigao.

Jedna voda iznad, druga teče ispod njega,

Most, a voda iznad i ispod, o čuda!
.

Na ovim slikama iz 1941. godine se vidi ozidani kanal,

odozgo betoniran,

kroz njega su prolazile cijevi za vodovod,

kojim je voda provođena sa desne na lijevu obalu.

Kasnije je ovaj kanal srušen,

a voda na desnu obalu provedena

ispod Titovog i Lučkog mosta.
.

Zašto se stas mostarskog mosta povio?

Zašto se stas mostarskog mosta povio?

Valjda se i on u dragu kamenog srca zaljubio.

Most je jednook, pa je li mahana? Jedno oko

zaljubljenik ima,

Šta bi tek bilo da sa dva oka gleda?

Zar bi iz očiju danju noću suze lijevao?

Jer rastanak ako postoji, eto je došao.

Noge mu na zemlji, a glavu ka nebesima digao

Zar je čudo što mu jedan kraj na istoku,

a drugi na zapadu zastao?

Mramor mu je zemljinu kuglu osjajio,

Nebeski mliječni put oko mu je ozračio.

Ovako visok luk ne vidje oko svijeta

A vanjština mu izgleda kao duga.

Čini se da je usred tekućice srebreni luk svezao

Kule dvije, kao dvije kandže je podigao.

Jedna voda iznad, druga teče ispod njega,

Most, a voda iznad i ispod, o čuda!

Bogu hvala preko njeg’ se danju-noću

može preći,

Ovako divno mjesto zar se na svijetu

može naći?

Tako je visok da ti svekolik’ svijet označi

Kompas svijeta – ime mu tako nadjeli.

Da mrav ovaj most vidi pomislio bi

Da su ga po Sulejmanovoj naredbi

divovi podigli.

Toliko visok luk podsjeća na svod vasione

Eh, ni ljudi ni meleći tako nešto nisu ugledali.

Ima li izvorišta, da od početka stalno izlazi?

A danju-noću svijet kao voda prolazi.

Ljeti, Neretva kao ašik oslabi,

A zimi, o čuda, kao more nadolazi.

Ponekad most u sredini tijesan postaje

A nekad, šta se to dogada, širok i suh ostaje!

Cio svijet pomoću njega mir nalazi

O Gospodaru, od zlih očiju ga ti spasi!

Stvarni most je slika mosta na Ahiretu,

o Medžazijo,

Prijelazi preko njega, šta ti je na Božijem putu

činiti ti pazi!

Medžazija Sanija Mostarac

(Mostar 1610)

sa bloga: memorylimit.blogger.ba
04.04.2013. godine

1 komentar

  1. Neobux – redovno plaća i svakim danom sve više jača. Isplaćeni su već milioni dolara korisnicima a broj korisnika svakog dana sve više raste. VAZNO: NE MORATE NIŠTA UPLATITI i može se zarađivati samo od klikanja oglasa Fotografija: VAZNO: NE MORATE NIŠTA UPLATITI i može se zarađivati samo od klikanja oglasa Prijavite se na: http://www.neobux.com/?r=ipe44

Komentariši