Tekst Povelje Kulina bana

Povelja Kulina bana napisana je 29. augusta 1189. godine i najstariji državni dokument kod svih južnoslavenskih naroda i država.
Pisana na starobosanskom narodnom jeziku i bosanskim pismom bosančicom. 
Prevod povelje glasi:
U ime oca i sina i svetog duha. Ja, ban bosanski Kulin, obećavam Tebi kneže Krvašu i svim građanima Dubrovčanima pravim Vam prijateljem biti od sada i dovijeka. I pravicu držati sa Vama i pravo povjerenje, dokle budem živ.
Svi Dubrovčani koji hode kuda ja vladam, trgujući, gdje god se žele kretati, gdje god koji hoće, s pravim povjerenjem i pravim srcem, bez ikakve zlobe, a šta mi ko da svojom voljom kao poklon. Neće im biti od mojih časnika sile, i dokle u mene budu, davat ću im pomoć kao i sebi, koliko se može, bez ikakve zle primisli.
 Neka mi Bog pomogne i svo Sveto Evanđelje.
Ja Radoje banov pisar pisah ovu knjigu banove povelje od rođenja Kristova tisuću i sto i osamdeset i devet ljeta, mjeseca augusta i dvadeset i deveti dan, (na dan) odrubljenja glave Ivana Krstitelja.
*****
Danas se navršava tačno 826 godina otkako je napisana Povelja Kulina bana, djelo, odnosno Ugovor koji svjedoči hiljadugodišnjoj tradiciji Bosne. Naime, 29. avgust je sigurno jedan od najbitnijih datuma za našu zemlju, ali, nažalost, u posljednje vrijeme se sve manje pažnje posvećuje ovako bitnim datumima i osobama.
Državna moć
Povelja Kulina bana je napisana 29. avgusta 1189. godine na starobosanskom narodnom jeziku i bosanskim pismom bosančicom. Povelju je zapisao dijak Radoje, a radi se o najstarijem dosad pronađenom i očuvanom bosanskom državnom dokumentu. To je ujedno i najstariji državni dokument kod svih južnoslavenskih naroda.
Kulin ban je Povelju uputio Dubrovčanima, na čijem se čelu nalazio knez Krvaš, a njom se garantira potpuna sigurnost Dubrovčanima koji se nađu na teritoriju Bosne, dok sam dokument svjedoči o političkoj i ekonomskoj snazi Bosne za vrijeme Kulina bana, ali i kasnije za vrijeme Tvrtka I Kotromanića, kada je Bosna dostigla vrhunac svoje državne i ekonomske moći, teritorijalne veličine i ugleda.
Čuvanje prepisa
Smatra se da su Povelja Kulina bana, kao i Ploča Kulina bana pronađeni na lokalitetu Biskupića na općini Visoko, a poznato je da se u blizini Visokog u Milima i danas nalaze ostaci Bosanske crkve, krunidbenog mjesta bosanskih vladara.
Nažalost, original Povelje danas se nalazi u Rusiji u biblioteci Akademije nauka u Sankt Petersburgu, a prepisi se čuvaju u Dubrovačkom arhivu, tako da naša zemlja nema ni original, niti prepis Povelje.

Komentariši