Iz životinjskog svijeta: Višak ženki među žabama

Američkim barama po vrtovima prijeti da će ostati samo sa ženkama. Oderđene supstance u vodi vode ka tome da se tamo nalazi sve više i više ženske populacije. Takve efekte uzrokovane kemikalijama koje bi trebale pospješiti stanje okoline, od kako su primjećene, češće se promatraju. Do toga dovode materijali za zaštitu vodenih biljaka koje rastu u barama, jer one vrše poremećaj hormona i time dovode do poremećaja spola u ribnjacima , jezerima i rijekama.
(izvor:sdz)

Komentariši