Kratica OK- značenje?

Poznata kratica OK prvi put se u štampi pojavila 1839. godine u američkim novinama Boston Morning Post. OK je danas univerzalno razumljivi znak za saglasnost s nečime. Mada postoji više teorija o tome šta znači OK, danas je najprihvatljivija postavka da je to fonetska kratica za all correct (bos. sve ispravno). U to vrijeme u američkom novinarstvu bile su uobičajene tako iskrivljene fonetske kratice, npr. OW za all right (oll wright) i NS za enough said (nuff said). Tako je od oll korrect nastao OK.
Veliku popularnost kratica OK je doživjela dvije godine kasnije na predsjedničkim izborima, kad su inicijalima O.K. nazivali predsjedničkog kandidata Martina Van Burena (O.K. je bila kratica za Old Kinderhook, jer je Van Buren bio iz gradića Kinderhook, u državi New York).
Kratica se ubrzo proširila po SAD, a zatim i po čitavom svijetu.
(izvor:hayat)

1 komentar

Komentariši