Čime se zabavlja internet: Pismena saglasnost


Kad jedna djevojčica želi jednog dječaka za svog momka i pri tome mu postavlja devet uslova. Jedan zgužvana, odbačena ceduljica, pronađena u hodniku jedne škole, zabavlja internet ovih dana.
Radi se o ceduljici koju je napisala učenica osmog razreda, formulišući pri tome jednom dječaku devet uslova, koje on mora akceptirati, ukoliko želi biti njen partner. Uslovi su sasvim lijepi, dovoljni sami za sebe.
Ceduljica osmoškolke može se uporediti sa poslovnim uslovima. Sve su to uslovi jednom dječaku, koje on mora prihvatiti, ukoliko želi biti njen momak, ne pitajući ga ni jednom, da li on želi to isto.
Pronalazač je ceduljicu fotografisao i postavio na twitter, a sada se njom bavi i zabavlja internet.
Formulacije su na neki način zabavne, ali istovremeno i konsekventne. Djevojčiva zahtjeva:
  • Ne smiješ pričati sa drugim djevojčicama
  • Čitavo vrijeme moraš samo sa mnom pričati
  • Moraš me što češće grliti
  • Moraš mi kupovati doručak
  • Ne smiješ mi slomiti srce, a ako se to desi, ja ću tebi slomiti nos
  • Ne smiješ prekinuti sa mnom. Ja ću prekinuti s tobom. Ako budemo imali problema, rješavaćemo ih
  • Ne smiješ grliti druge djevojčice
  • Udaranje šakama je sasvim u redu, više ne
  • Ne smiješ gledati druge djevojčice
I na kraju jedna slatka vijest: Dječak je „poslovne uslove” potpisao.
Da li ih je on nakon toga pročitao, pa zgužvao i bacio, nepoznato.
Da li je potpisao drugi primjerak, koji djevojčica drži kod sebe, takođe nepoznato.
(izvor:web)
Smail Špago
(Novasloboda.ba)

Komentariši