Svijet je čudesno mjesto: Obuka za novi Panamski kanal


Kada se muškarci igraju sa modelima brodova na daljinsko upravljanje, kroz zadovoljstvo te igre najčešće traže distanciranje od svakodnevnih problema.
Čovjek na slici koji upravlja modelom broda, sa najvećom ozbiljnošću i koncentracijom, nema vremena da misli na nekakvu igru, niti distanciranje.
Panama je 102 godine nakon prvog otvorenja, pustila u promet prošireni Panamski kanal nakon devet godina titanskih radova, čiji troškovi gradnje se kreću oko 4,6 milijardi eura.
Da bi se kapetani brodova što bolje upoznali sa dimanzijama novog kanala, obučavaju se na modelima brodova, izgrađenim u tačnoj razmjeri, kako manevrisati u kanalu, na još uvijek uskim prolazima.
(izvor:stern)
Smail Špago
(Novasloboda.ba)

Komentariši