Svjetski dan hrane


Svjetski dan hrane (World Food Day, WFD), a također i Svjetski dan , osnovan je od zemalja članica Organizacije za prehranu i poljoprivredu (FAO) na dvadesetoj konferenciji Organizacije za prehranu i poljoprivredu u novembru 1979. godine. Cilj obiježavanja ovog dana je da se ukaže na podatak da danas preko jedne milijarde ljudi na svijetu gladuje.
Obilježava se 16. oktobra, na dan osnivanja te organizacije, svake godine u drugoj zemlji. Osim službenih sastanaka toga dana, koji se bave pitanjima gladi u svijetu i sigurnosti hrane, često koriste nevladine otganizacije da bi toga dana privukli pažnju na globalne probleme gladi.
Trenutno više od 923 miliona ljudi širom svijeta nisu dovoljno opskrbljeni hranom i čistom vodom za piće. Svakog dana od posljedica gladi umre 24 hiljada osoba, od čega su 18 hiljada djeca ispod 5 godina (izvori: FAO, UNICEF).
Usprkos važnosti poljoprivrede kao pokretačke snage u ekonomijama mnogih zemalja u razvoju, ovome vitalnom sektoru permanentno nedostaju investicije, a konkretna strana pomoć, zadnjih 20 godina pokazuje stalni pad.
Teme Dana hrane od 1981. godine:
1981: Food comes first/Hrana dolazi prvo
  1982: Food comes first/Hrana dolazi prvo
  1983: Food security/Sigurnost hrane
  1984: Women in agriculture/Žene u poljoprivredi
  1985: Rural poverty/Ruralno siromaštvo
  1986: Fishermen and fishing communities/Ribari i ribarske zajednice
  1987: Small farmers/Mali poljoprivrednici
  1988: Rural youth/Mladi i selo
  1989: Food and the environment/Hrana i okolina
  1990: Food for the future/Hrana u budućnosti
  1991: Trees for life/Stabla za život
  1992: Food and nutrition/Hrana i ishrana
  1993: Harvesting nature's diversity/Berba prirodnih različitosti
  1994: Water for life/Voda za život
  1995: Food for all/Hrana za svakoga
  1996: Fighting hunger and malnutrition/Borba protiv gladi i podhranjenosti
  1997: Investing in food security/Ulaganje u sigurnost hrane
  1998: Women feed the world/Žene hrane svijet
  1999: Youth against hunger/Mladi protiv gledi
  2000: A millennium free from hunger/ Milenijum oslobođen od gladi
  2001: Fight hunger to reduce poverty/Borba protiv gladi smanjenjem siromaštva
  2002: Water: source of food security/Voda, izvor sigurnosti hrane
  2003: Working together for an international alliance against hunger/Zajednički rad za međunarodni savez protiv gladi
  2004: Biodiversity for food security/Bio različitosti za sigurnost hrane
  2005: Agriculture and intercultural dialogue/Poljoprivreda i interkulturalni dijalog
  2006: Investing in agriculture for food security/Ulaganje u poljoprivredu za sigurnost hrane
  2007: The right to food/Pravo na hranu
  2008: World food security: the challenges of climate change and bioenergy/Svjetska sigurnost hrane:Izazovi klimatskih promjena i bioenergija
  2009: Achieving food security in times of crisis/Postizanje sigurnosti hrane u kriznim vremenima
  2010: United against hunger/Ujedinjeni protiv gladi
  2011: Food prices – from crisis to stability/Cijena hrane – Od krize do stabilnosti
  2012: Agricultural cooperatives – key to feeding the world/Poljoprivredne zadruge-Ključ prehrane svijeta
  2013: Sustainable Food Systems for Food Security and Nutrition/Održivi sistemi za hranu Za sigurnost hrane i prehrane
  2014: Family Farming: “Feeding the world, caring for the earth”/Poljoprivredna porodica: Prehrana svijeta, briga za Zemlju
  2015: "Social Protection and Agriculture: Breaking the Cycle of Rural Poverty"/Socijalna zaštita i poljoprivreda: Prekid ciklusa seoskog siromaštva
  2016: Climate change: "Climate is changing. Food and agriculture must too"/Klimatske promjene: Klima se mijenja. Hrana i poljoprivreda moraju također.
Svjetska organizacija za hranu (FAO)  izvijestila je da će do 2050.g. svijet  morati proizvoditi 70% više hrane kako bi nahranio novih 2,3 milijardi ljudi kojih će tada, prema UN-ovim predviđanjima, biti ukupno 9,2 milijarde!!
Jedan od glavnih ciljeva obilježavanja tog dana borba je protiv gladi i nejednake raspodjele hrane u svijetu. O tim problemima nastoji se informirati javnost i potaknuti zemlje na međusobnu suradnju u iskorjenjivanju gladi i pothranjenosti.
Da bi utolili glad, brojni bh. građani prinuđeni su da kopaju po kontejnerima, upozoravaju borci za zaštitu interesa potrošača povodom Svjetskog dana hrane, koji se obilježava danas.
Štaviše, kako napominju ombudsmani, povećao se i broj građana koji se hrane u narodnim kuhinjama, što takođe upućuje na to da je sve više siromašnih.
Iz Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH navode da je pad životnog standarda, uzrokovan ekonomskom krizom i nezaposlenošću, povećao broj građana koji se hrane u narodnim kuhinjama u svim većim gradovima, a riječ je o stanovnicima koji na drugi način ne bi bili u stanju da održavaju goli život.
Podsjećaju ombudsmani da stopa generalnog siromaštva u BiH iznosi 20 odsto, ali je, ističu, zato mnogo veća stopa građana koji se nalaze na liniji siromaštva, i iznosi oko 60 odsto.
Svjetski dan hrane obilježava se u više od 150 zemalja na svijetu.


(izvori:wikipedia, bhreporter)

Komentariši