Peru – Rijeka sa vrelom vodom
Duboko u džungli Perua teča jedna rijeka čija je voda toliko vrela da je u njoj nemoguća bilo kakva vrsta života, a bilo koji živo biće koje upane u nju, biva živo skuhano.
Stoljećima unazad, peruanske legende pričaju o ovo čudnoj rijeci, a tek 2011. godine jedan zapanjeni istraživač je potvrdio: “Ovakva rijeka stvarno postoji”.
Vrela voda izvire u sred džungle, duga je preko 6 kilometara, duboka 6 metara, a na njenom najširem dijelu široka je 25 metara. Na hladnijim dijelovima temperatura vode je 50 stepeni, a na najtoplijim mjestima čak 97 stepeni Celzijusa. Vrlo topla i vlažna klima u džungli, te podizanje vodene pare iz rijeke, boravak u blizini čine neizdrživim. 
Vrući izvori i rijeke na zemaljskoj kugli u principu nisu ništa neobično, a u pravilu se nalaze u blizini aktivnih ili ugašenih vulkana.
 Vrela rijeka, koja se još od prastanovnika ovog dijela peruanske džungle zove “Shanay-Timpishka”, ili u prevodu “Od sunca proključala”, nalazi se oko 700 kilometara udaljena od najbližeg vulkana. Šta vodu u izvoru toliko zagrijava da izvire u ključalom stanju, još je nejasno.
Također sam istraživač, geofizičar Andres Ruzo, koji se tokom rada na doktorskoj disertaciji uputio da pronađe ovu rijeku, nema nikakvog objašnjenja. On pretpostavlja da se voda odvaja od jednog podzemnog vrućeg izvora, i kao takva izbija na površinu zemlje, ali to još ne daje objašnjenje odakle dobija toliku toplotu.
Za domorodce ova rijeka već odavno važi kao sveta, a njenoj vodi su iskazane ljekovite moći.  Stoga pripadnici plemena Shamane na njenim obalama redovno izvode svoje rituale.
(izvor:PMmagazine)
Smail Špago
(novasloboda.ba)

Komentariši