Oštri noževi iz Solingena

Grad Solingen u Njemačkoj, pogotovo njegovo ime, poznatije nam je nego što nam se na prvi pogled čini. Odavno su poznati veoma oštri noževi, žileti, pribor za jelo i slične stvari od visoko kvalitetnog čelika, koje su nam decenijama stizale iz čeličana i fabrika iz ovog grada. 
Bila su to vremena teške industrije.
Iz tog perioda datira i eksponat pauna izrađenog od makaza proizvedenih u fabrikama u Solingenu, koji je bio izložen na svjetskoj izložbi 1904. godine u Parizu.
Eksponat se danas može vidjeti u Klingenmusemu/Muzeju oštrica u Solingenu, u kojemu je moguće vidjeti preko 45 hiljada eksponata koji dokumentuju razvoj oštrih predmeta i alata, od kamenog doba do danas. Tu se mogu vidjeti pribori za jelo, alati za rezanje i oružja, kao i slike i “insceniranje” korištenja istih, tokom istorije i u svakodnevnom životu.
(izvor:ksta) 
Smail Špago
(novasloboda.ba)

Komentariši