Čine li nas mobiteli ovisnicima?


Generacija od 14 do 16 godina već se smatra online ovisnom.
Postavlja se opravdano pitanje, kada jedno ponašanje postaje bolest, a to je i medicini teško odgovoriti. Bilo kako bilo, mlađem naraštaju se iz dana u dan, iz godine u godinu, poklanja sve veći broj mobitela. U vezi s tim, pitanje o ovisnosti, dobija još više na aktuelnosti. Od kada korištenje mobitela postaje ovisnost? Šta je još normalno? Kada odrasli moraju reagovati kod djece? A kada kod samog sebe?
Šta je normalno, nije pitanje za statistiku, čak ni onda kada statistika šokira. Jedna aktuelna studija (JIM, Jugend, Information, Multimedia) u Njemačkoj je detaljno analizirala ponašanje omladine. Oni u prosjeku provode i do tri i po sata na mobitelu. Glavna zanimacija pri tome je komunikacija, prije svega chat. Kod djevojčica na to otpada skoro pola od toga vremena, a kod dječaka jedna trećina. Ali zato dječaci više vremena provode uz igrice na mobitelu. Muziku slušaju podjednako obje kategorije, a to je četvrtina ovog vremena. Vrijeme potrošeno za traganjem za informacijama je beznačajno. Da li je sve ovo bolest ili ovisnost?
Kod jednog psihijatrijske rasprave, prije mnogo godina, postavljeno je pitanje, kada jedna perverzija postaje bolest i kada se treba liječiti. Odgovor u diskusiji je bio: Ako dotični, ili njegova okolina pate od toga. Slično je sada i sa smartfonima. Samo korištenje i trajanje nije problem, jer inače bi se svi gledaoci televizije mogli svrstati u grupu ovisnika. Odlučujuće je, da li mobitel mjenja kompletno ponašanje. Da li omladina kortisti mobitele da se dogovaraju i razgovaraju, ili chat zamjenjuje stvarne razgovore. Da li socijalni kontakti u školi, na poslu, ili u slobodnom vremenu pate zbog mobitela. Da li omladina uopšte „funkcionira“, jer beskorisno trati svoje vrijeme?
Oprezne procjene polaze od toga da je u Njemačkoj već oko 4 procenta populacije od 14 do 16 godina online ovisno. Čak djevojčice više nego dječaci. Iako su ovi brojevi samo grube procjene, ukazuju na jedan problem, koje je tek u fazi porasta.
Obrnuto gledano kazuju da jedna velika većina mladih nije ovisna.
A onaj ko stalno psuje na sve ovo, trebao bi malo kritičnije pogledati na svoj lični TV konzum.
(izvor:kstamag)
 Smail Špago
(novasloboda.ba)

Komentariši