Junak dubokog mora


Malo morsko biće je već dobilo ime: Casper. Kao da sjedi na kamenoj ploči na dubini od 4290 metara, gdje ga je u prolazu „uhvatila“ kamera sa jedne podmornice. Na prvi pogled je podsjetila na prijateljskog malog duha iz crtanih filmova, a kao i pravi, i ovaj morski kasper je potpuno bijel, čak i providan, a čini se kao da svijetli iznutra. Malo biće nije pokriveno nikakvim bijelim pokrivačem, ima stvarne pipke između kojih se nalaze peraje. Ovaj, svega 10 centimetara veliki oktopad, polaže jaja na tijelo jedne mrtve morske spužve.
„Životinja ostaje na jajima sve dok se ne izlegu mladi“ kažu istraživači Instituta AWI. „A to može potrajati i do četiri godine. Tada od tijela roditelja ostane samo tanka opna i on umire“.
Primjetiti jednu životinju na 4 kilometra dubine je novi rekord. Također istraživači nisu znali da bilo koja životinja tako duboko polaže svoja jaja i gnijezdi se na njima. Očigledno, to je dobra strategija, Kako dobiti prinove. Pošto ne posjeduju dovoljno energije za svoje mlade, onda ih štite vlastitim životom. Na dubini od četiri kilometra životni uslovi su veoma teški. Uz sve to, morske spužve, zbog sastava nekih metala, veoma interesantan materijal za rudnike, pa bivaju vađene od strane ljudi. Na taj način se uništava i životni ciklus ovog oktopoda. Neke firme se bave istraživanjem jednog širokog morskog područja od zapadnih obala Mexica do Hawaiija, sa ciljem otkrivanja morskih spužvi koje sadrže manganske čvoriće, a nakon njihovog otkrivanja nemilosrdno ih vade. Kao i u mnogim drugim slučajevima, i ovdje se čovjek javlja kao uzročnik nestanka nekih životinjskih vrsta.
(izvor:sdz) 
Smail Špago
(novasloboda.ba)

Komentariši