Dan šarenih čarapa: Podrška osobama sa down sindromom


Dakle, 21.03. različite čarape u znak podrške osobama sa Down sindromom.
Ja ih istinski volim! Djeca sa posebnim potrebama nisu nikakva čuda ili nešto neobično. Oni žele da budu ono što i drugi, da budu PRIHVAĆENI.
Smijem li vas nešto pitati? Da li je neko spreman da kopira ovaj status u čast sve djece koja su jedinstvena na svoj način? Da vidim ko ima dobro srce. Ja znam ko će to od mojih prijatelja učiniti, zato ne dijeli nego kopiraj ovaj status!
ZA SVU DJECU
(ibroleric)
Dan šarenih čarapa: Podrška osobama sa Downovim sindromom
Simbol ovog dana su šarene čarape, jer ih osobe s Down sindromom ne mogu upariti
Danas, 21. marta obilježava se Svjetski dan osoba s Down sindromom. Downov sindrom je genetski poremećaj koji je prouzrokovan prisutnošću jednog kromosoma viška, na 21. paru kromosoma, gdje se umjesto 2 nalaze 3 kromosoma.
Ciljevi obilježavanja ovog dana su buđenje svijesti i razumijevanja te međunarodna podrška, kako bi se poštivala prava ljudi s DS-om i poboljšao njihov položaj, a samim tim i kvaliteta života, kao i promoviranje svijesti i razumijevanje Down sindroma uz mobiliziranje podrške i priznavanja, dostojanstva, prava i dobrobiti za osobe s Down sindromom.
Simbol Dana sindroma Down su šarene čarape, jer ih osobe s Down sindromom ne mogu upariti. Nošenjem šarenih čarapa pokazuje se podrška borbi osoba s Down sindromom da se integriraju u društvo.
Prosječno jedno od 650 novorođene djece rađa se sa sindromom Down, hromosomskim poremećajem koji nastaje uslijed viška jednog kromosoma ili dijela kromosoma u jezgri svake stanice tijela.
Taj poremećaj sprječava normalan fizički i mentalni razvoj djeteta. Sindrom Down uzrokuje pogrešno razvrstavanje kromosoma tokom ćelijske diobe spolnih stanica, tako da se u stanici nađe višak cijelog ili dijela jednog kromosoma. S obzirom na to da postoje tri kopije 21. kromosoma, regularni tip sindroma Down poznat je i kao "trisomija 21".
Sindrom Down pogađa sve rasne skupine i može se javiti u bilo kojoj porodici, bez obzira na zdravlje roditelja, ekonomsku situaciju ili način života.
(spagos)


Komentariši