Zemlja kao krompir

Zemlja gledana iz svemira izgleda okrugla.
Ali, ona osjeća da nije tako. Sila teže odavno nije perfektna, kao kod jedne rotirajuće kugle. Negdje je jača, a negdje slabija, jer je masa koju stvara sila teže nepravilno raspoređena. To se da izmjeriti.
Ako jedan satelit leti iznad planine, kao što su Himalaji, sila teže ga minimalno ubrzava, a kad prođe dalje, biva lagano usporen. Takođe, i na drugim mjestima polje gravitacije je jače, kao na primjer u Oceaniji, gdje je gustoća podmorja veća.
Polovinom marta ove godine, dva njemačka satelita blizanca iz Grace programa, krenuli su tragom ovakvih odstupanja. To je već 15 put da kreću u sličnu misiju. Prethodno su njihove misije bile ograničene na pet godina.
Na osnovu Grace mjerenja, naučnici iz Centra za Geoistraživanja iz Potsdama, predstavili su „Potsdamski krompir gravitacije“ (na slici u prilogu), koji ocrtava velike razlike u polju gravitacije kao ispupčenja i udubljenja. Sateliti pri tom mogu prikazati kako se raspoređuje voda na zemlji, kao i to, da se velika količina vode odlijeva u podzemne rezervoare, koja će, zahvaljujući ovim istraživanjima biti iskorištena. Krajem ljeta, zalihe energije na satelitima će biti pri kraju, a onda će misija biti nastavljena sa novim satelitima, u programu pod nazivom Grace-FO.
(izvor:sdz)
Smail Špago
(Novasloboda.ba)

Komentariši