Dan planete Zemlje 22. april 2017.


Kao i svake godine, tako i ovoga 22. aprila, ljudi širom svijeta obilježavaju Dan planete Zemlje s ciljem jačanja svijesti o okolišnoj sigurnosti, ali i radi demonstriranja mjera za zaštitu okoliša.
Ideja obilježavanja Dana planete Zemlje prvi put je predstavljena 1969. godine, a službeno se obilježava od 1992. godine kada je tokom Konferencije UN-a o okolišu i razvoju u Rio de Janeiru, na kojoj je učestvovao velik broj predstavnika vlada i nevladinih udruženja, usklađen dalekosežni program za promociju održivog razvoja. Na prijedlog bolivijske vlade 2009. godine, Opća skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 22. april međunarodnim Danom planete Zemlje.
Tema ovogodišnjeg Dana planete Zemlje je „Environmental & Climate Literacy“ – „Okolišna i klimatska pismenost“, koja ukazuje na to da je obrazovanje u ekološkom i klimatskom smislu osnova napretka.Pogled sa Carinskog mosta na kupališta Sitnica i nizvodnije (pod vodom) Liman. Na Sitnici su se kupala, uglavnom, raja iz ulice M. Balorde, a na Limanu iz Lacine ulice. Direktno ispod mosta, sa obe strane, izlijevaju se dvije velike, od 80 direktnih ispusta u Neretvu fekalnih voda, u užem području Mostara. Prema najnovijoj analizi vode uzete ispod Starog mosta zagađenost bakterijama je veoma visoka, tako da kupači mogu dobiti sve vrste kožnih bolesti, gnojni meningitis, upalu očiju, uha, mokraćnih kanala, te bolesti probavnog trakta.
Zahvaljujući tome što EU želi zaštititi Jadransko i Sredozemno more od zagađivanja u koja Neretva svake sekunde unosi 383 kubna metra vode, evropske zemlje sa 70 milona eura finansiraju izgradnju kolektora i izgradnju prečistaća fekalnih voda prije ispuštanja u Neretvu. Kada sve bude gotovo možda će se kupači opet vratiti Neretvi? Za povratak na rijeku građani će se moći zahvaliti jedino EU, a nikako vlastima Mostara ili BiH. (prilog: Ahmet Kurt/facebook)


(spagos)

Komentariši