Za 1. maj, gdje?

-Gdje ćete ove godine za 1. maj?
-Mislilim smo ići negdje na more, ali nećemo!
-A gdje ste lani bili?
-I lani smo mislili ići na more, ali nismo?


(oni samo mislili, išli bi na more, ali se ne more)

Komentariši