Račun sa pedeset

U prostoriji ima 50 ljudi…
Dvoje misli samo na sex, a ostali na hranu, šta je to…?!
– Svadba…
U prostoriji ima 50 ljudi…
Dvojica misle samo na jelo, 48 na sex, šta je to…?!
– Proslava u firmi…
U prostoriji ima 50 ljudi…
Svih 50 misle samo na sex, šta je to…?!
– Predavanje na fakultetu…
U prostoriji ima 50 ljudi…
Svi misle samo na jelo, šta je to…?!
– Klub umirovljenika…


(mostarskiliskaluci)

Komentariši