Iz kukavičijeg jajeta

"Što se jednom izleže…mora se hraniti“, glasila bi izreka iz ptičijeg svijeta, a fotografija u prilogu prikazuje jednog trstenjaka (Acrocephalus) kako hrani ptića kukavice.
Kada se iz šume čuje „ku ku“, to označava oglašavanje mužjaka kukavice, a na taj način on ograničava svoju teritoriju. Ženke kukavice se oglašavaju prilično kreštavim glasom, a najčešće onda, kada svoje jaje polažu u tuđe gnijezdo.
Britanski zoolozi sa Cambridge univerziteta su dešifrovali značenje posmatranog ponašanja kukavica. Oni su nedobrovoljnim roditeljima puštali snimak na kome su se oglašavale ženke kukavice i upoređivali ga sa oglašavanjem drugih prica. Pronašli su da je u nekim slučajevima oglašavanje ženke kukavice veoma slično napadačkom oglašavanju vrapca.
Prema rezultatim istraživanja, trstenjaka su veoma zbunjivali takvi zvukovi, pri čemu je čak pokazivao i znakove straha. To povećava vjerovatnoću da ova ptica iz straha previdi kukavičije jaje u vlastitom gnijezdu i mirno ga izleže. Trik sa imitiranjem vrapca gorka je potreba kukavica.
Mnoge ptice, međutim, nisu glupe i odmah izbacuju strano jaje iz gnijezda, iako ono veoma liči njihovom jajetu.
(izvor:focus)
Smail Špago
(NovaSloboda.ba)

Komentariši