Negdje daleko: HelgolandHelgoland su dva ostrva sjevernom moru, koja pripadaju Njemačkoj. Udaljeni su od kopna 48 kilometara.
Sve do 1721. godine, ostrva su bila jedna cjelina, a onda se odjednom, prirodno, rascijepilo na dva dijela. Iako se u suštini radi o dva ostrva, kad se govori o Helgolandu, uvijek se govori kao da je to jedno ostrvo. Između dva dijela ostrva redovno saobraća trajekt, više puta dnevno. Na Helgolandu danas živi oko hiljadu i po stanovnika, a površina ostrva je oko 4 kvadratna kilometra.
Kroz istoriju je Helgoland mjenjao gospodare, tako da je od 1714. pripadao Danskoj, zatim od 1807. Velikoj Britaniji, onda od 1890. godine Njemačkoj. U periodu Drugog svjetskog rata bilo je ponovo pod britanskom vlašću, a od 1952. godine ponovo je pripojen Njemačkoj. Klima je u prosjeku 2 stepena toplija nego u Njemačkoj.
Najpoznatija znamenitost Helgolanda je „Lange Anna“ – Duga Ana, kameniti stub od crvenog poroznog pješčanog kamena. Kao zaštita od erozije oko ostrva, izgrađen je betonski zaštitni pojas, koji štiti tlo od napada vode i visokih talasa.
Veće ostrvo nosi naziv Helgoland, a manje Helgoland-Dine. Na većem ostrvu se nalaze Gornji i Donji dio, dok se na manjem ostrvu nalazi aerodrom.
Ostrvo je poznata turistička destinacija, koju godišnje posjeti oko 350 hiljada turista, od toga su neki samo dnevni turisti, dok veliki broj turista provodi čitav svoj odmor na ovoj neravnoj ljepoti.
Računa se da će do 2020. godine broj turista porasti na 400 hiljada godišnje.
(izvor:express)
Smail Špago
(NovaSloboda.ba)

Komentariši