Iz svijeta životinja: Dugi put roda
Bijele rode uzimaju se kao primjer parade ptica selica. Ali, već dugo sve rode u jesen ne sele u Afriku. Neke na dolazak proljeća čekaju u Španiji.
Dok su se nekada ptice selice opremale sa prstenovima na nozi, i čekalo da se slučajno ponovo negdje pojave, danas se rode prate putem GPS transpondera, koji redovno emituju njihovu poziciju i položaj. Tako su nastale linije selidbe ucrtane na grafici u prilogu. Tu su uneseni podaci snimljeni od tačno 460 ptica, koje su polijetale iz Armenije, Njemačke, Poljske, Grčke, Španije, Rusije, Kosova i Italije.
Jasno se vide dvije rute kojim rode lete. Zapadna ruta preko Španije i Maroka, te istočna ruta preko Sirije, Sinaja i istočne Afrike. Njihovo se ponašanje tokom puta znatno razlikuje. Neke lete direktno na cilj, dok se druge zadržavaju usput, i malo provode.
Već nekoliko godina biolozi primjećuju da sve rode ne stižu do Afrike. Umjesto toga, ostaju u Španiji i hrane se na velikim strnjištima. Nejasno je međutim, da li kroz ovu promjenu gube sposobnost letenja u Afriku. U svakom slučaju ta promjena djeluje na afričku okolinu. Crveni kljun se tamo hrani skakavcima, koji se bez prisustva roda veoma brzo šire okolinom.
Sa karte u prilogu vidjivo je sljedeće:
Pokazane rute potiču od 12 studija od ukupno 460 roda opremljenih predajnicima.
Roda po imenu Viola izabirala je povratak preko Španije. Zadržavala se na deponiji smeća kod Madrida. U junu prošle godine uginula je nakon što je naletila na vod visokog napona u Francuskoj.
Rekoreder po dužini leta je roda koja je preletjela 117.400 kilometara, za četiri i po godine, što odgovara dužini tri kruga oko zemljine kugle.
Jedna ženka rode doletila je do Lesota, 230 kilometara zapadno od Durbana u Južnoj Africi.
Nekoliko podataka o rodama:
Njihova krila dosežu do 200 centimetara raspona
Životni vijek im je do 35 godina.
Težina im se kreće od 2,5 do 4,5 kilograma.
Hrane se, ne samo žabama, kako se to uobičajeno misli, nego i miševima, krticama i insektima. Uz to, rado se poslužuju i na deponijama smeća.
Naseobine su im oko ušća rijeka, ali i u močvarnim područjima, kao i na ekstenzivno korištenim livadama.
Na dalekim putovanjima za prelet obično koriste tople vjetrove.
Legu u gnijezdo 3 do 5 jaja, na kojima naizmjenično leže i ženke i mužjaci, a mladi ptići dolaze na svijet nakon 32 dana. Mladi nakon toga ostaju u gnijezdu skoro dva mjeseca.
Rode su vjerne svom gnijezdu i svake godine se vraćaju u isto gnijezdo. Prvi se u gnijezdu pojavi mužjak i tu čeka na svoju ženku.
Na svijetu postoji 19 različitih vrsta roda. Kod nas su posebno poznate bijele i crne rode.
(izvor:focus)
Smail Špago
(NovaSloboda.ba)

Komentariši