Život geparda izbliza – film Maleike
Autor Matto Barfuss je skoro godinu i po dana snimao scene za njegov dokumentarni film o porodici geparda. Film pod nazivom Maleika ovih je dana došao u kina u Njemačkoj.
Film prikazuje ženku geparda staru 11 godina, koja u posmatranom periodu podiže i odgaja šestoro mladunčadi. Na početku filma, u prvom planu stoji način kako majka štiti svoje mlade od raznovrsnih neprijtelja, koji u njima vide samo dobar zalogaj. A to su, prije svega, lavovi, ali i šakali. Osim toga, majka je u staloj potrazi za hranom kako bi za svoju mladunčad u prvom periodu obezbijedila dovoljno mlijeka. Jednog dana biva povrijeđena, pa joj je kretanje bilo ograničeno, U tom periodu gubi dvoje mladunčadi, što u filmu nije prikazano, a jedno mladunče se izgubilo. Četvrto mladunče je tokom prelaska jedne rijeke bilo uhvaćeno i ubijeno od strane krokodila. Dvoje preostalih mladih geparda nakon toga pomažu njihovoj majci u lovu. A kada su postali sposobni da sami ulove svoj plijen, majka ih ostavlja da se brinu sami o sebi. Na kraju filma je prikazano, kako Maleika sljedeće godine, uprkos godinama, ponovo podiže dvije novih mladih.
Film prikazuje scene i drugih majki geparda sa njihovim mladima, kao i troje odraslih braće i sestara.
Uz sve to, detaljno je prikazan život jednog čopora lavova.
Jedna duga scena prikazuje prelazak krda gnuova preko rijeke, pri čemu neki od njih bivaju napadnuti od strane krokodila.
Slike slonova, žirafa, vodenih konja i ptica mogu se vidjeti tokom čitavog filma.
U komentarima tokom filma, daju se informacije o životu geparda. Pri tome je naglašena njihova ljubav prema slobodi, kao i ljubav jednih prema drugima.  Uz sve to, u komentare bivaju ubacivana ljudska razmišljanja životinja kao glasovi iz pozadine.
Kritika je pohvalila film zbog slika vrijednih viđenja i pažnje, pa čak i kad djeluju suvišnim. Uz to se u komentarima naglašava variranje između nejasne humanizacije i stvarnosti, koje se ne pridržavaju „životinjskih činjenica“.
Možda se malo više pažnje posvetilo pitanju, „pojesti ili biti pojeden“, ali na duge staze ne nadmašuje eleganciju agilnih, gracioznih fotografisanih životinja.
(izvor:sdz)
Smail Špago
(NovaSloboda.ba)

Komentariši