Kad dođu neke godine

Na slici je prikazana autobuska stanica pred jednim staračkim domom u Furthu u Njemačkoj. To je u stvari fantomska autobuska stanica za Alzheimer pacijente, koji pokušavaju da odu iz doma. Na ovoj stanici oni čekaju na autobus koji nikada neće doći.
Osim sličnih autobuskih stanica, u istu svrhu se prave fantomske poštanske filijale, telefonske govornice, kamuflirana vrata, kako bi bolesne od demencije spriječili od bijega.
Prema zvaničnim podacima u Njemačkoj živi oko 1,4 miliona osoba koji su oboljeli od demencije, sa tendencijom rasta. Takve osobe najčešće žele otići “kući”, tamo odakle dolaze, a obzirom na obim poslova, uposleni u domovima ne mogu stalno pratiti sve ovakve osobe, kod njihovih dnevnih izlazaka u šetnju u krugu doma.


(welt)

1 komentar

Komentariši