Tamo gdje živimo: Sakodnevna pijaca, nekad i sadStara fotografija iz 1906. godine prikazuje Wilhelmplatz u Kölnu, koji je dobio ime po Wilhelmu Eichu, poslijednjem „Burgermeisteru“ Nippesa, pije nego što je taj dio grada postao dio gradske cjeline grada Kölna, a danas jedna od deset opština koje čine ovaj grad. Wilhelm je važio za voema rezolutnog i vrijednog čovjeka. Razglednica iz 1906. godine prikazuje Wilhelmplatz sa kioskom u dnu slike gdje su se skupljali ljudi u slobodno vrijeme. Danas se na ovom trgu nalazi jedina svakodnevna pijaca u Kölnu, koja radi od ponedeljka do subote, a nedeljom, nekoliko puta godišnje buvlja pijaca, popularni Flohmarkt.
Za nas i naše uslove veoma interesantan podatak. Pijaca se svakodnevno održava od rano ujutro pa do najdalje do 2 popodne. Tada prodavači pakuju svoju robu i odvlačesvoje tezge priklice sa ovog mjesta. Nakon toga na scenu stupa služba za čišćenje, a već popodne čitav trg je slobodan za dječiju igru i druge aktivnosti.
U prilogu: stara slika iz 1906, slika sa jedne dnevne pijace, sa buvlje pijace i slika napravljena iz vazduha, gdje se vidi prazan trg, sa strelicom koje pokazuje pravac slikanja gornjih slika. 
U sredini stare slike vidi se stara zgrada, koja čitavo ovo vrijeme nije mjenjala svoj oblik.
(spagos)


Komentariši