O etičkim granicama napretka: Back-up ljudskog mozga u Cloud

SAD je zemlja bezgraničnih mogućnosti. Tamo se već istražuju načini kako bi se ljudski mozak mogao održati na Nano nivou. Centre za razmišljanje u mozgu trebalo bi tako precizno konzervirati kako bi se kasnije mogli simulirati na jednom kompjuteru.
Tačnije rečeno: Od ljudskog mozga se želi napraviti jedan back-up, kao od jednog kompjuterskog hard diska. Za tako nešto već postoje i sredstva za istraživanje od investitora i od američke vlade.
Kao i uvijek, gledajući sa etičke strane, tu bi se mogao javiti problem, iako se sa tim još nije ni započelo. Nova tehnika se navodno može koristiti samo na svježim mozgovima. U tu svrhu, na smrt oboljeli ljudi trebali bi biti povezani na jednu mašinu srce-pluća, kako bi njima dok su još živi u vratnu arteriju bila ubrizgana jedna smrtonosna hemijska mješavina. Mozak bi na taj način bio balzamovan kao mumija. Nakon „End of Life Option“ zakon propisuje pravo smrtno bolesnih na okončanje života uz pomoć ljekara. Pravnici se sada bave načinom, kako da se sve ovo uskladi sa zakonima. Navodno, to bi moglo proći, jer je konzerviranje smrtonosno.
Za kopiranje mozga već postoji lista čekanja sa 25 dobrovoljaca. Oni imaju smrtonosnu bolest, a žele da na zakonski čistoj osnovi njihov mozak bude downloadovan u Cloud, kako bi kasnije mogao biti korišten.
Za sve one koji se raduju vječnom životu u Cloudu, ovo bi značilo dolazak zlatnih vremena.
(express)


Komentariši