Svjetlost ljubičaste boje

Magične svjetlosne trake izviruju sa neba na visokom sjeveru suppolarna svjetlost, mislili su naučnici samo do prije dvije godine, kada su od amatera fotografa saznali da se svjetlosni efekti ne pojavljuju samo u zelenoj i plavoj boji, nego i u ljubičastoj varijanti.
Kao i kod svake operativne nauke, u međuvremenu su postali malo pametniji. Istraživači atmosfere su ubijeđeni da ljubičasta svjetlost ima sasvim druge uzroke nastanka, u odnosu na zelenu polarnu svjetlost, poznatije kao aurora. Ovakva svjetlost nastaje kad električno nabijeni djelići sunčanog vjetra dođu u magnetno polje Zemlje i kruže oko sjevernog pola, a kod sudara sa atmosferom izazivaju svjetlosne efekte.
Nakon što su proteklih godina sve više amatera posmatrača izvještavali o nebeskoj svjetlosti ljubičaste boje, i naučnici su ih poslušali malo bolje.
Na internet forumima ovaj fenomen je već dobio ime „Steve“ prema jednom filmskom liku.
U časopisu Geophysical Research Letters, eksperti su napisali, kako su došli do zaključka da „Steve“ nastaje od sasvim drugog mehanizma, nego kako nastaje klasična polarna svjetlost. Oni su na satelitskim snimcima pogledali kako su jaka strujanja čestica iznad Kanade, od 2008. godine, od  kada se ljubičasta svjetlost prvi put pojavila. Upoređivanjem su primijetili da sada ima manje električno nabijenih čestica.
Istraživači su saznali šta „Steve“ u stvari nije, ali njegov nastanak još ne mogu zadovoljavajuće razjasniti.
(sdz)
(NovaSloboda.ba)

Komentariši