Putovanje kroz vrijeme: Nekad i sad sa iste pozicije – Pogled sa ŠemovcaMostar nekad i sad, fotografije sa iste pozicije u vremenskom razmaku od nekoliko decenija, do punog stoljeća. Fotografija nikad nije dosta, kao i pogleda u blisku ili dalju prošlost, onoliko daleku, koliko to dozvoljavaju fotografije napravljene nekada u našem gradu, od strane znanih i neznanih fotografa.
Danas uporedni pogled sa Šemovca preko Krive ćuprije prema istoku iz 1900. i 2015. godine.
U davna vremena, još prije izgradnje Krive ćuprije i Starog mosta, Šemovac je jedini prelaz s juga prema sjeveru, preko plitkog gaza na rijeci Radobolji. Tu je bio ulaz u grad karavanskim putem sa juga, desnom obalom Neretve.  Krivu ćupriju je sagradio Čejvan (Čehaja), i to nešto prije 1558. godine, što je čak osam godina prije nego je izgrađen Stari most, 1566. godine. Preko ove ćuprije se tokom dugog turskog perioda odvijao živ promet, jer je tu dugo vremena bio jedini prelaz preko Radobolje u njenom donjem toku. I hajvan i insan su hrlili tuda, kako bi stigli u stari grad, koji je tada bio centar trgovine. Sve do prolaska željeznice kroz Mostar, 1884. godine, ovaj se most nalazio na glavnom putu, koji je vodio od juga prema sjeveru i obrnuto.
Regulacijom toka Radobolje i izgradnjom Oručevića ćuprije i mosta na Šemovcu, Kriva ćuprija je prestala služiti prethodnoj svrsi, jer se nalazi duboko u koritu Radobolje i pristup k njoj je, i s jedne i s druge strane, nepodesan.
Danas je korito Radobolje od mosta na Šemovcu, pa sve do ušća Radobolje u Neretvu, kulturno, zabavni i turistički centar, i uz Stari most, cilj dolaska mnogih turista u naš grad.
Priredili: Smail Špago, Tibor Vrančić, Ismail Braco Čampara
(Novasloboda.ba)

Komentariši