TriNekada su se ovakve stvari učile kroz čitanje bajki. Danas, twitter.

(spagos)

Komentariši