Uz Svjetski dan Roma: Težak položaj kroz historiju

U cijelom svijetu danas se obilježava Svjetski dan Roma sa ciljem da se ukaže na probleme ove populacije i da se podstaknu vlasti da rade na unapređivanju njihovog položaja, odnosno na povećanju njihove uključenosti u sve društvene tokove.
Prema Specijalnom izvještaju o položaju Roma u BiH, koji je pripremila Institucija Ombudsmena za ljudska prava BiH uz podršku OSCE-a u BiH prema popisu iz 2013. godine živi blizu 50 hiljada Roma, dok mnogi izvještaji pokazuju da ih ima i više.

Na današnji dan 1971. godine u Londonu je održan Prvi kongres Roma, kada je za romsku himnu proglašena pjesma "Đelem-đelem", a ustanovljena je i zastava s tačkom kao centralnim simbolom.

Ovaj kongres je prvi put na jednom mjestu okupio intelektualce iz reda romskog naroda, koji su na tom skupu definisali svoj cilj – Stop rasizmu, diskriminaciji i egzilu i prvi put dali preporuke za organizovanje romskog naroda.

Na kongresu je verifikovan i naziv pripadnika ovog naroda – Romi, a dotadašnji nazivi označeni su kao nedostojni i uvredljivi. Održavanje kongresa doprinijelo je povećanju uključenosti Roma u društveni život i podstaklo osude diskriminacije i rasizma nad pripadnicima ovog naroda. Poslije Prvog kongresa Roma dolazi do porasta broja romskih nevladinih organizacija, klubova i kulturno-umjetničkih društava.

Romi, tradicionalno miroljubiv narod, potječu s prostora današnje Indije. Nakon prvih znakova diskriminacije i progona napuštaju Indiju i u traganju za boljim uslovima života naseljavaju Evropu.

Dolazak Roma u Evropu prvi put je zabilježen na području Transilvanije (Rumunija) 1416. godine, dok se u hronici grada Forelija (Italija) spominju 1422. godine. Na prostorima BiH zvanično se spominju početkom 16. vijeka.

(klix.ba)

Komentariši