Mostar panorama 1881. Franz Laforest


Prekrasna fotografija panorame Mostara iz 1881. g. koju je snimio fotograf Franz Laforest. Izdvojena su dva segmenta na kojima se vide sljedeći objekti (pretežno džamije):


1 – Neziragina džamija;
2 – Tabačica (Hadži Kurtova);
3 – Koski Mehmed pašina;
4 – Vučijakovića džamija;
5 – Hadži Balijina džamija na Brankovcu (ne postoji više);
6 – Sahat kula;
7 – Hafiz hodžina (ne postoji više); M – Muslibegovića kuća. Na sljedećoj fotografiji:
8 – Atik džamija na Mejdanu;
9 – Karađozbegova džamija;
10 – Roznamedžijina džamija;
11 – Džamija Fatime kadun (ne postoji više).
Uživajte u panorami!
(Tibor/cidom)


Komentariši