Nova definicija za kilogramNa sastanku u Versaillesu u Francuskoj, zemlje članice Međunarodnog ureda za mjere i utege (BIPM) danas su glasale za odobravanje sveobuhvatnih promjena koje podstiču vitalne ljudske aktivnosti poput globalne trgovine i naučnih inovacija.
Međunarodni sistem mjerenja je dobio nove definicije za kilogram i druge važne mjerne jedinice. Na sastanku u Versaillesu u Francuskoj, zemlje članice Međunarodnog ureda za mjere i utege (BIPM) danas su glasale za odobravanje sveobuhvatnih promjena koje podstiču vitalne ljudske aktivnosti poput globalne trgovine i naučnih inovacija.
Naučnici su ranije redefinisali pojam mjerne jedinice mase kilograma putem matematičke konstante, za razliku od dosadašnjeg cilindričnog metalnog tega koji je služio kao bazna mjera. Dosadašnja definicija kilograma uvedena je 1889. godine, kada je svijet prihvatio da čvrsti cilindar od legure platine i iridija predstavlja tačnu i baznu mjernu jedinicu kilograma.
Riječ je o metalnom predmetu veličine loptice za golf, a strogo je čuvan u Međunarodnom uredu za mjere i utege u pariškom predgrađu Sevresu.
S obzirom da su naučnici utvrdili da cilindar gubi težinu, najvjerovatnije zbog plina koji se nalazio unutar cilindra prilikom njegove izrade, cilindar sada odlazi u penziju. Zamijeniće ga nova definiciju kilograma na bazi naučne formulacije, odnosno precizno postavljene matematičke konstante.
Zemlje su, također, jednoglasno odobrile nadogradnju tri druge važne jedinice: kelvina za temperaturu, ampera za jačinu električne struje i mola za količinu supstance.
Glasanje u Versaillesu bilo je praćeno gromoglasnim aplauzom nakon što je svaka od zemalja članica govorila da, kada su ih pitali za njihovu odluku.
(spagos)

Komentariši