Iz stare štampe: Premetačina – Musavat br. 3. iz 1906. godine

U časopisu Musavat, broj 3 iz 1906. godine, objavljen je sljedeći tekst:
“Premetačina. U prošli petak premetnula je policija kuću g. Špira Zeca na Luci. Kao i doslen i ovoga je puta policija nasjela nekoj podloj denuncijaciji. Ovo je dvanaesta kuća koju je policija uzalud, u ovo zadnje mjesec dana, preturila tražeći nešto. Špiri Zecu je odgovoreno da premeću kuću da vide je li trošna. I zato su se morali i na tavan peti i svaki kutić pregledati”.
Inače je Špiro Zec bio ugledan mostarski trgovac, a pamtimo ga po dvije epizode iz njegovog života. Godine 1900. je planirano da se naspe cijeli Kujundžiluk i time postigne horizontalna ravan sve do Male Tepe. Samo energičnom otporu trgovca Špire Zeca ima da zahvalimo što nismo našli Kujundžiluk zatrpan duboko ispod zamišljenog modernog prospekta. Kada se s nasipavanjem stiglo do Špirove magaze, on se ispriječio viknuvši: „Samo preko mene mrtva možete dalje!” Tu je bilo obustavljeno dalje nasipanje. Onda je na tom mjestu nasip podzidan i napravljeno stepenište za silazak s tog novog višeg nivoa u nasutom Hendeku na za preko 2 m niži Kujundžiluk.
Drugi slučaj se dogodio u noći između 6. i 7.novembra 1905. godine, za vrijeme ogromnih kiša koje su pale na Mostar, tako da je u Suhodolini opasno nadošao potok Dronja. Poplava je bučeći nosila sve što joj se našlo na putu – granje, zemlju, pijesak, cijela drveća, mrtvačke sanduke (jer je prošla kroz pravoslavno groblje), kamenja. Taj događaj je postao predmetom mostarske izreke „Dronja protjerala zeca kroz mrava“. Naime, za vrijeme te velike poplave iz radnje vlasnika Špire Zeca (koja se nalazila poviše Kulluka) odnijela je čeličnu kasu koja je proletjela kroz magazu vlasnika Simata Mrava na početku Kujundžiluka i potpuno je uništila.
Priredili: Tibor Vrančić / Smail Špago
(NovaSloboda.ba)

Komentariši