Sa stranice Cidom – Hotel Evropa


Manji turski han izgrađen je za vrijeme otomanske vlasti, a nalazio se na uglu ulica Kulluk i Potkujundžiluk. Na katu je imao samo dvije sobe za smještaj gostiju te tri omanja dućana u prizemlju. Ulaz u han bio je s Glavne ulice, a onaj manji – sporedni iz Kulluk ulice. Ovaj je han inače bio u vlasništvu Vučijakovića vakufa i svake je godine iznova na licitaciji davan pod zakup.
Godine 1878., u eri kad je otvaranje brojnih manjih i većih hotela u Mostaru uzelo maha, han dobiva ime hotel Evropa. Od tada mu se ime nije promijenilo, premda odavno već nema niti jedne sobe za smješaj putnika namjernika. Temeljita restauratorska rekonstrukcija hana – hotela je izvršena 1950. g. kada je pretvoren u veoma privlačnu tursku kafanu koja je predstavljala pravu atrakciju za brojne turiste, pa je značila nezaobilaznu tačku posjeta.
Dva su kurioziteta vezana za hotel Evropu. Prvi je da je u njemu 24. jula 1884. g. održana prva javna zabava u Mostaru i to izvođenjem kazališnog komada „Veliki Petar – ruski car“, a kojega je izvelo Narodno pozorište iz Novog Sada. Drugi kuriozitet je da je danas to jedini mostarski han iz doba osmanske vladavine koji je još u funkciji.
U ratnim razaranjima iz 1995. g. je jedini objekt u Potkujundžiluku koji nije zapaljen, ali je ipak usljed brojnih granata oštećen te je na njemu nakon toga opet izvršena konzervatorska opravka i zaštita.
Fotografije: Kulluk – nekadašnji han, Hotel Evropa 1930-ih i 1989.
(Tibor/cidom)

Komentariši