Sa stranice Cidom – Srpska škola
2017. Maroje
Još krajem 18. st. u Mostaru je postojala srpska škola, vjerovatno malena obična kućica, koja je u dvije učionice primala po 130 učenika. Ovo saznajemo iz narodne predaje jer pouzdanih dokaza o njoj nema. Stoga je na inicijativu članova mostarske srpske opštine, 23. maja 1855. g. započela gradnja temelja za novu školu. Da bi se završila, mostarska srpska općina se morala zadužiti i na kraju je za „sto ćesa” niknula zgrada. Odmah ispod Stare pravoslavne crkve, ispod stoljetnih košćela, 15. aprila 1856. svečano je otvorena škola za srpske đake. Slovila je u ondašnjem Mostaru kao jedna od najljepših građevina, a Srbi su je prozvali „bina”. Bila je to prostrana zgrada na dva kata u kojoj su bile smještene četiri učionice i nekoliko sporednih prostorija.
Škola je počela s radom 25. juna 1856. s oko 150 djece koja je pohađala nastavu podijeljenu u tri „škole” – privatne nauke, od više jezika i ostali predmeti. Nakon izgradnje Nove srpske škole na Glavnoj ulici (danas centar Pavarotti) ova ustanova je prenamijenjena u konvikt za Prosvetine pitomce.
Danas su ostali samo neporušeni zidovi ovoga zdanja.
Fotografije: Brankovac – Srpska škola 1910-ih; 1930-ih i ostaci škole 2014.
(Tibor/cidom)


Komentariši