Sa stranice Cidom – Memi hodžina džamijaMemi hodžina džamija i mekteb uz nju nalazili su se u nekada Srednjoj (danas Mladena Balorde) i Vejzovića (Braće Krpo) ulici u srednjem dijelu Carine. Bila je građena od tesanog kamena, pokrivena pločom dimenzija 8 x 8 metara i imala je oko deset metara visoku kamenu munaru oktogonalnog oblika. Po svom vanjskom izgledu bila je slična Husein hodžinoj džamiji (koja se nalazila na mjestu današnjeg parkića na Glavnoj ulici kod Prvog mostarskog nebodera). Podigao ju je izvjesni Memi hodža prije 1620. godine, što saznajemo iz zakladnice Ahmeda, sina Ferhatova koji je, između ostalog, odredio da se imamu i hatibu ove džamije isplaćuju po dvije akče dnevno. Dosad nismo naišli na fotografiju ove džamije osim na nekim panoramama Mostara i na jednu gdje se vidi samo vrh njene munare.
Ova džamija je poznata i kao Kurtova džamija prema imamima iz porodice Kurt koji su obavljali dužnost u njoj. Džamija je srušena 1951. godine i na njenim temeljima je kasnije sagrađena prodavnica-samoposluga koja je radila sve do 1992. godine. Samoposluga je u zadnjem ratu (1992. – 1995.) uništena. Tada je mostarska gradska općina u sporazumu s Islamskom zajednicom na njenom mjestu podigla veliku zgradu na kat u kojoj od početka 1998. godine radi Ambulanta na Carini.
Fotografije: Memi hodžina džamija 1900-ih, 1926 i Ulica Mladena Balorde s vrhom džamije 1900-ih.
(Tibor/cidom)

Komentariši