Vremenske prilike i neprilike

Komentar o vremenu prethodnih dana (preneseno sa twittera)
Pola dana paziš da te ne udari sunčanica, a drugu polovinu da te ne udari grom!
(Zana/twitter)
(fotografija/bhdijaspora)

Komentariši