Kad rijeke prave krivinu

Neretva, Jablanica, Dženad Džino


Neretva, Jablanica, Dženad Džino


Mosel1


Mosel2
Rijeka Neretva, ispod Jablanice, prirodno čini jednu krivinu, do koje dopire i voda jezera hidroelektrane Grabovica, a na zavidnoj visini je premoštena željezničkim mostom, kojim se časkom iz Jablanice ulazi u stanicu Jablanica Donja. 
Neretva ovom krivinom zaobilazi plato na kojemu je smješteno naselje Lug. Da li je ljepši pogled sa magistralnog puta na naselje, ili obrnuto, iz Luga na magistralni put, na kome se, na veoma maloj razdaljini, nalazi nekoliko veoma poznatih restorana sa jablaničkom janjetinom, ostavićemo za diskusiju nekom drugom prilikom.
Na dvije fotografije koje je napravio maestro fotografije Dženad Džino vidi se sva ljepota krajolika u ovog dijela oko rijeke Neretve.
Prvi pogled na fotografiju mi je odjednom stvorio utisak da am nešto slično vidio i na krivini rijeke Mosel u Njemačkoj, poznatoj pod nazivom „Mosel Kurve“, Mosel krivina. To je rijeka kojom plove brodovi, i uz koju uspijevaju najpoznatije sorte vinove loze, i otakaju se veoma cijenjene vrste vina iz ovog kraja.
Doduše, mnogo prije Dženadovih slika, imao sam obrnut utisak, kad sam prvi put vidio krivinu na rijeci Mosel, koja me je istog trenutka asocirala na Netervu. Sada se to još jednom ponovilo.
U prilogu, za ljubitelje dobre fotografije i putovanja, pogledi na rijeke Neretvu i Mosel.
(spagos)


Komentariši