Acqua alta

Za Mlečane, što je stari naziv za stanovnike Venecije, acqua alta, velika voda u novembru je bila rutinska stvar.
Sa nedavnih 1,87 metara iznad nultog nivoa mora, takvu visinu plima nije dostigla već više od 50 godina. Voda je preplavila Trg svetog Marka i prodrla u zgrade, kao na slici u prilogu, u hotel Gritti Palace. Venecija je sada oko 20 centimetara niža nego prije stotinu godina; porast nivoa mora i širenje luke dodatno povećavaju rizike od poplava.
(spiegel)
(NovaSloboda.ba)

Komentariši