Smrtonosna sušaOgromna operacija Ark Noah, osmišljena je za spašavanje divljih životinja u Zimbabveu.
Stotine nilskih konja zaglavilo se u sasušenom blatu gotovo praznih vodotokova, u regiji oko jezera Ngamisee. Kao i brojna druga stada stoke, ove životinje postaju lak plijen drugim divljim životinjama Više od 200 slonova već su postali žrtve suše.
Delta Okovango presušuje – nekada je ona bila dom hiljadama slonova, nilskih konja i krokodila
Nilski konj sa slike, zaglavljen je u teški mulj, ali je još uvijek živ. Nema načina da ga se spasi, ili da mu se pomogne. Nekad ogromni vodopadi u nacionalnom parku Hwange u Zimbabveu smanjili su se na lokvice i sasušili u mulju. Više od 200 slonova je uginulo od žeđi. Kiše ni na vidiku …
Vlada želi da iz Nacionalnog parka preseli 600 slonova i 2000 impala, 40 žirafa, desetine lavova.
Klimatske promjene postaju sve vidljivije u južnoj Africi. Posljedice su za ljude kao i za životinje pogubne. Zimbabve reaguje jednim od najvećih akcija preseljenja divljih životinja u svojoj istoriji.
Već više od 200 slonova postali su žrtve smrtonosne suše u afričkoj državi. Smatra se da je jedna od najgorih suša zadnjih godina u čitavom regionu, kao i u drugim zemljama, kao što su Zambija, Bocvana, Angola ili Namibija.
Za neke slonove Zimbabve ima jedno brzo rješenje: Akciju, koja je procijenjena na nešto manje od tri miliona eura, podržavaju i finansiraju razne organizacije za zaštitu prirode i okoliša, objavila je uprava parka, bez detaljnijih navoda.
"Delta Okovango, u kojoj žive hiljade slonova, nilskih konja i krokodila, presušuje", objašnjava Felix Monggae iz Ministarstva turizma. Pored toga, propala je nada za dotokom voda iz angolanskih pritoka. Započela je trka divljih životinja za ionako malim zalihama hrane.
Posljedica: Sve više divljih životinja u potrazi za hranom upadaju u naselja sa ljudima.
(express)
Smail Špago
(NovaSloboda.ba)

Komentariši