Zanimljivo o kalendaru

2020.
1992.
1964.
Kalendar za 2020. je identičan sa kalendarom iz 1992. godine.
Godina 2020. je prestupna.
Iz najvećeg izdavača kalendara u Njemačkoj kažu: „Ove godine se može bez problema koristiti kalendar iz 1992. godine, jer se dani u sedmici i datumi poklapaju tokom čitave godine.
Nešto je drugačije je sa vjerskim praznicima koji nisu vezani za tačno određeni datum.
Budući da je 2020. godina prestupna godina, može se koristiti i kalendar iz 1964. godine.
U osnovi, kalendari prestupnih godina se ponavljaju svakih 28 godina.
Usput: Iz centrale za zaštitu potrošača preporučuju da se tekuća godina nikad ne skraćuje samo na „20“. Kao naprimjer: „15, 1. 20“ što može se vrlo jednostavo može prepraviti u „2019“.
(bams)
(spagos)

Komentariši