Prijetelj, nekad i sad

Onaj ko ti više nije prijatelj, nije ti nikad ni bio” – rekao je davno Aristotel.

Ako ti neki prijetelj nije više prijatelj, nikad ti nije ni bio prijetelj” – danas kaže facebook generacija.(spagos)

Komentariši