Mostar 1899. godine: Neziragina džamija i Hindin han


Nastavljamo s objavljibvanjem fotografija Mostara iz 1899. godine fotografa je Grzlo Czecha.
Lijep pogled na Nezir aginu džamiju i objekt Hindin han.

(Tibor/cidom/ 20201101)

Komentariši