U sjećanju: Karlo Drago Miletić


Još jedna loša vijest koja nas sustiže danas – preminuo je naš dragi sugrađanin Karlo Drago Miletić. Rođen je u Mostaru 28. aprila. 1928. g. gdje je završio osnovnu školu, gimnaziju i učiteljsku školu. U Mostaru postaje sekretar Radničkog univerziteta od 1955. do 1957. g., a nakon toga je izabran za direktora Kinematografskog poduzeća Mostar. Njegovi domeni interesa bili su vrlo široki tako da se bavio muzikom i fotografijom, a od rane mladosti ga je najviše zanimala istorija našega grada. Iz tog interesa rodile su se unikatne knjige-biseri, prepune istorijskih podataka i zanimljivosti, a koje su postale nezaobilazna literatura svih istoričara kojima je Mostar u žiži zanimanja. Dosta svojih radova objavljivao je u Oslobođenju, Mostu i listu Hercegovina. Dobitnik je Četrnaestofebruarske nagrade Grada Mostara. I iako je zbog bolesti već duže vremena bio odsutan iz domena istorije, nedostajat će nam njegove vrijedne opservacije događanja oko nas. Tješi nas jedino da je iza sebe ostavio bogatu riznicu istorije zabilježenu u knjigama Mostar susret svjetskih kultura, Mostar – Glavna ulica, Mostar – Srednja ulica, Veliki graditelj Miroslav Loose, Glazbena škola u Mostaru i druge. Brojna je i kolekcija njegovih fotografija Mostara. Počivaj u miru dragi Karlo Drago – zaslužio si vječiti mir.

Grupa CIDOM izražava iskreno saučešće porodici.

(cidom/26. Novembar 2020.)


Zasigurno jedna od najboljih fotografija starog Mostara. Oslikava dušu i srce Mostara grada, kojeg toliko svi volimo.

Gordana Miletić Buzaljko: " … evo mog tate kada su preselili sa Glavne ulice u Podhum radi dedine kovačnice …Svi zajedno slikani 1943 godine pred đamijom ( prvi stoji moj tata Karlo Drago Miletić, Jozo Marić , Đevad Halilhodžić, Pero Lasta… znaći raja sa Šemovca i Podhuma…"

(kolor fortografija, obrada Aid Čizmić)

(cidom)

Komentariši